Sekcje
Sekcja
Tekst

katalog optus

Pierwszy w Polsce system opieki medycznej,
który nie jest ubezpieczeniem,
ale daje więcej niż ubezpieczenie.

 

POBIERZ KATALOG

Sekcja
Tekst

Przejrzystość działań 

Pracodawca zasila indywidualne konto medyczne swoich pracowników comiesięczną składką w określonej przez siebie wysokości. Przy pomocy zgromadzonych na koncie medycznym środków Uczestnik Programu może leczyć siebie i swoich bliskich bez narażania domowego budżetu.  Pracownik ma  prawo wyboru  dowolnej instytucji ochrony zdrowia znajdującej się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, z którą OPTUS podpisał umowę o świadczeniu usług medycznych.
Ikony
Ikona
Gwarancja Bezpieczeństwa
Podpis
Gwarancja Bezpieczeństwa

OPTUS to niezawodność gwarantowana marką Grupy Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych. System OPTUS gwarantuje pracodawcy bezpieczeństwo prowadzenia biznesu, a pracownikom i ich rodzinom bezpieczeństwo w życiu prywatnym.
Korzyści są następujące:
- stworzenie poczucia troski o pracownika i jego rodzinę
- poprawa stanu zdrowia pracowników 
- atrakcyjniejsza forma podwyżki dla pracowników zamiast podniesienia wynagrodzenia – pakiet zdrowotny
- składka opłacana przez pracodawcę wchodzi w skład kosztów uzyskania przychodu
- zwiększenie atrakcyjności zatrudnienia
- wzmocnienie wizerunku firmy
- możliwość traktowania zaproponowanego rozwiązania w zależności od potrzeb pracodawcy skierowanego zarówno dla całej załogi lub jej części.

Indywidualne konto medyczne OPTUS zapewnia bezpieczeństwo w razie konieczności pokrycia kosztów leczenia. Z myślą o szczególnych sytuacjach losowych, wprowadziliśmy do naszej oferty limit zadłużenia dający możliwość korzystania z usług medycznych do określonej kwoty w razie braku środków na koncie medycznym.

Największą zaletą programu jest fakt, iż zgromadzone środki nie przepadają. Zwrot niewykorzystanego wkładu następuje, gdy uczestnik wyrazi chęć rezygnacji z programu. W przypadku śmierci uczestnika wkład zostaje przekazany osobie przez niego uposażonej.

Ikona
Wysoki poziom usług
Podpis
Wysoki poziom usług

Nasz system opieki medycznej gwarantuje dostęp do usług we wszystkich komercyjnych placówkach opieki medycznej, z którymi OPTUS posiada podpisaną umowę o współpracy. Chętnie korzystamy z sugestii naszych klientów w procesie pozyskiwania nowych placówek medycznych tak, aby spełniały oczekiwania klienta zarówno pod względem zakresu usług medycznych jak i lokalizacji. Nasza sieć placówek medycznych składa się z najlepszych prywatnych gabinetów lekarskich i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Środki zgromadzone na koncie medycznym OPTUS można przeznaczyć na:
- wizyty lekarzy specjalistów bez skierowań lub innych weryfikacji
- leczenie stomatologiczne, protetyczne i ortodontyczne
- badania (m.in. laboratoryjne, USG, rezonans magnetyczny)
- zabiegi chirurgiczne
- zakup pomocy medycznej (m.in. aparatu ortodontycznego, protezy stomatologicznej, okularów, szkieł kontaktowych),
- inne usługi medyczne.

Ikona
Elastyczna składka
Podpis
Elastyczna składka

Pracodawca wpłaca na indywidualne konto medyczne OPTUS pracownika comiesięczną składkę, której wartość określa samodzielnie.
Składka może być:
- jednakowa dla wszystkich pracowników
- różna w zależności od stopnia zaszeregowania pracownika
- opłacania w całości lub częściowo przez pracodawcę
- pracownik może w dowolnym momencie wyrazić chęć podniesienia składki ze swoich środków lub jej obniżenia do poziomu ustalonego przez pracodawcę.
 
Po zakończeniu stosunku pracy pracownik może samodzielnie kontynuować udział w Programie OPTUS zgodnie z zasadami indywidualnego uczestnictwa.

OPTUS daje więcej niż standardowe ubezpieczenie

  OPTUS Standardowe ubezpieczenie
Dysponowanie wkładem pieniężnym Konto można zamknąć w każdym momencie, a niewykorzystany wkład wycofać bez potrąceń. Niewykorzystanej części składek nie można wycofać.
Postępowanie w razie śmierci beneficjenta Zgromadzony kapitał otrzymuje osoba uposażona. Zgromadzona suma zasila kolektywny fundusz.
Ilość osób objętych opieką medyczną cała rodzina bez dodatkowych opłat zazwyczaj jedna osoba
Wiek osoby objętej opieką medyczną brak barier wiekowych poniżej 60 roku życia
Wysokość składki określa sam pracodawca określona przez ubezpieczyciela
Dostępność usług bez ograniczeń Brak możliwości korzystania z niektórych usług 
(np. pełnej stomatologii i wykonania okularów) przy opłacaniu niższej składki.
Ograniczenia w leczeniu wypadków spowodowanych uprawianiem sportu 
(np. nurkowaniem czy paralotniarstwem).
Lewa kolumna
Tekst

Korzyści dla pracodawców

Współpraca z nami to zysk na wielu płaszczyznach, takich jak:

Ikona
poprawa stanu zdrowia pracowników
Podpis
poprawa stanu zdrowia pracowników,
Ikona
pozytywne relacje
Podpis
pozytywne relacje w firmie i wzmocnienie jej wizerunku – objęcie pracowników opieką medyczną jest dowodem troski o ich kondycję,
Ikona
gratyfikacja
Podpis
atrakcyjna forma dodatkowej gratyfikacji części lub całości załogi.
Prawa kolumna
Tekst

Korzyści dla pracowników

Pracownicy i ich rodziny cenią sobie naszą opieką medyczną, ponieważ:

Ikona
szpital
Podpis
gdy konieczne jest leczenie, mogą je podjąć w wybranej prywatnej placówce zdrowia, w komfortowych warunkach,
Ikona
koperta
Podpis
nie muszą obawiać się, że leczenie przekroczy ich możliwości finansowe, opłacają je za pomocą zgromadzonych środków oraz mogą skorzystać z limitu zadłużenia,
Ikona
zniżki
Podpis
korzystają ze zniżek na leczenie w wybranych placówkach medycznych
Ikona
pełna kontrola nad kontem
Podpis
w pełni kontrolują stan swojego konta medycznego OPTUS mając do niego całodobowy dostęp elektroniczny,
Ikona
rezygnacja w dowolnej chwili
Podpis
w każdej chwili mogą zrezygnować z usług systemu OPTUS i wycofać niewykorzystany wkład.