OPIEKA MEDYCZNA
 
OPTUS zaprasza do pierwszego w Polsce systemu opieki medycznej, który nie jest ubezpieczeniem ale daje więcej niż ubezpieczenie
Informator OPTUS
Szukaj lekarza w bazie OPTUS

Oferta dla firm

Przejrzystość działania
Pracodawca wpłaca na indywidualne konto medyczne pracownika comiesięczną składkę w wybranej przez siebie kwocie.
Pracownik otrzymuje dla siebie i swojej rodziny Kartę OPTUS, dającą dostęp do indywidualnego konta i upoważniającą do korzystania z niepublicznych placówek służby zdrowia autoryzowanych przez OPTUS.
Placówka służby zdrowia pobiera bezgotówkową opłatę z indywidualnego konta medycznego pracownika za pośrednictwem Karty OPTUS.
Wysoki poziom usług
Karta OPTUS gwarantuje dostęp do usług we wszystkich komercyjnych placówkach medycznych, z którymi podpisaliśmy umowę o współpracy. Należą do nich najlepsze prywatne gabinety lekarskie i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej.
Środki zgromadzone na koncie medycznym można przeznaczyć na:
- wizyty u lekarzy specjalistów,
- domową wizytę pediatry,
- badania (m.in. laboratoryjne, USG, rezonans magnetyczny),
- zabiegi chirurgiczne,
- hospitalizację,
- zakup pomocy medycznych (m.in. aparatu ortodontycznego,  protezy stomatologicznej, okularów,  szkieł kontaktowych),
- inne usługi medyczne.
Gwarancja bezpieczeństwa
Indywidualne konto medyczne zapewnia bezpieczeństwo w razie nagłej konieczności pokrycia kosztów leczenia. Posiadacz konta nie musi jednorazowo wydawać na nie dużej kwoty, uiszcza opłatę sięgając po Kartę OPTUS.
Z myślą o szczególnych sytuacjach losowych, wprowadziliśmy do naszej oferty:
- limit zadłużenia - dający możliwość korzystania z karty do określonej kwoty w razie braku pieniędzy na koncie,
- niskooprocentowaną pożyczkę na leczenie – przyznawaną w wybranych przypadkach,
- gdy koszt leczenia przekracza dostępne na karcie środki oraz limit zadłużenia,
- zwrot niewykorzystanego wkładu – wówczas, gdy pracownik chce zrezygnować z uczestnictwa w systemie lub w przypadku zgonu.
Niewielkie koszty
Objęcie opieką medyczną  jednego pracownika i jego rodziny to wydatek, na który składają się jedynie:
- comiesięczna składka – 70 PLN
- jednorazowa opłata wpisowa pobierana z pierwszej składki – 20 PLN

Więcej niż standardowe ubezpieczenie

 

standardowe ubezpieczenie

OPTUS

 

Dysponowanie wkładem pieniężnym

Niewykorzystanej części składek nie można wycofać.

 

Konto można zamknąć
w każdym momencie,
a niewykorzystaną część składek wycofać bez potrąceń.

Postępowanie w razie śmierci beneficjenta

Zgromadzona suma zasila kolektywny fundusz.

 

Zgromadzony kapitał otrzymuje osoba uposażona.

 

Ilość osób objętych opieką medyczną

 

zazwyczaj jedna osoba

cała rodzina

Wiek osoby objętej opieką medyczną

 

poniżej 60 roku życia

brak barier wiekowych

Średnie roczne koszty ubezpieczenia

 

240 – 1.200 PLN

nie przekraczają 600 PLN

Dostępność usług

Brak możliwości korzystania z niektórych usług
(np. hospitalizacji, pełnej stomatologii i okulistyki) przy opłacaniu niższej składki.

Ograniczenia w leczeniu wypadków spowodowanych uprawianiem sportu
(np. nurkowaniem czy paralotniarstwem).

bez ograniczeń

Korzyści dla pracodawców
Współpraca z nami to zysk na wielu płaszczyznach:
- to  poprawa stanu zdrowia pracowników, 
- to  pozytywne relacje w firmie i wzmocnienie jej wizerunku – objęcie pracowników opieką medyczną jest dowodem troski o ich kondycję, stanowi także atrakcyjną formę gratyfikacji części lub całości załogi,
- to dbałość o finanse firmy - opłacaną składkę zdrowotną  wlicza się w koszty uzyskania przychodu.
Zadowolenie pracowników
Pracownicy i ich rodziny cenią sobie naszą opieką medyczną:
- gdy konieczne jest leczenie, mogą je podjąć natychmiast, w wybranej prywatnej placówce zdrowia, w komfortowych warunkach,
- nie muszą obawiać się, że leczenie przekroczy ich możliwości finansowe, opłacają je za pomocą karty, mogą skorzystać z limitu zadłużenia i pożyczki,
- korzystają ze zniżek  na leczenie w wybranych placówkach medycznych i zakupy w sieci sklepów firmowych Grupy TZMO S.A.
- w pełni kontrolują stan swojego konta medycznego, mają do niego całodobowy dostęp elektroniczny,
- w każdej chwili mogą zrezygnować z usług systemu OPTUS i wycofać niewykorzystany wkład.