OPIEKA MEDYCZNA
 
OPTUS zaprasza do pierwszego w Polsce systemu opieki medycznej, który nie jest ubezpieczeniem ale daje więcej niż ubezpieczenie
Informator OPTUS
Szukaj lekarza w bazie OPTUS

Jakie są korzyści z Opieki Medycznej OPTUS?

Przejrzystość działania
Osoba chcąca przystąpić do OPTUS wpłaca na swoje indywidualne konto medyczne comiesięczną składkę w wybranej przez siebie kwocie. Po zgromadzeniu minimalnej wartości wkładu członkowskiego, otrzymuje dla siebie i swojej rodziny Kartę OPTUS, dającą dostęp do indywidualnego konta i upoważniającą do korzystania z niepublicznych placówek służby zdrowia autoryzowanych przez OPTUS.
Placówka służby zdrowia pobiera bezgotówkową opłatę z indywidualnego konta medycznego pacjenta za pośrednictwem Karty OPTUS.
Wysoki poziom usług
Karta OPTUS gwarantuje dostęp do usług we wszystkich komercyjnych placówkach medycznych, z którymi podpisaliśmy umowę o współpracy. Należą do nich najlepsze prywatne gabinety lekarskie i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej.
Środki zgromadzone na koncie medycznym można przeznaczyć na:
- wizyty u lekarzy specjalistów,
- domową wizytę pediatry,
- badania (m.in. laboratoryjne, USG, rezonans magnetyczny),
- zabiegi chirurgiczne,
- hospitalizację,
- zakup pomocy medycznych (m.in. aparatu ortodontycznego,  protezy stomatologicznej, okularów,  szkieł kontaktowych),
- inne usługi medyczne.
Gwarancja bezpieczeństwa
Indywidualne konto medyczne zapewnia bezpieczeństwo w razie nagłej konieczności pokrycia kosztów leczenia. Posiadacz konta nie musi jednorazowo wydawać na nie dużej kwoty, uiszcza opłatę sięgając po Kartę OPTUS.
Z myślą o szczególnych sytuacjach losowych, wprowadziliśmy do naszej oferty:
- limit zadłużenia - dający możliwość korzystania z karty do określonej kwoty w razie braku pieniędzy na koncie.
- niskooprocentowaną pożyczkę na leczenie – przyznawaną w wybranych przypadkach, gdy koszt leczenia przekracza dostępne na karcie środki oraz limit zadłużenia.
- zwrot niewykorzystanego wkładu – wówczas, gdy pracownik chce zrezygnować z uczestnictwa w systemie lub w przypadku zgonu.
Niewielkie koszty
Objęcie opieką medyczną  jednego pracownika i jego rodziny to wydatek, na który składają się jedynie:
- comiesięczna składka – 70 PLN
- jednorazowa opłata wpisowa pobierana z pierwszej składki – 20 PLN

Więcej niż standardowe ubezpieczenie

 

standardowe ubezpieczenie

OPTUS

 

Dysponowanie wkładem pieniężnym

Niewykorzystanej części składek nie można wycofać.

 

Konto można zamknąć
w każdym momencie,
a niewykorzystaną część składek wycofać bez potrąceń.

Postępowanie w razie śmierci beneficjenta

Zgromadzona suma zasila kolektywny fundusz.

 

Zgromadzony kapitał otrzymuje osoba uposażona.

 

Ilość osób objętych opieką medyczną

 

zazwyczaj jedna osoba

cała rodzina

Wiek osoby objętej opieką medyczną

 

poniżej 60 roku życia

brak barier wiekowych

Średnie roczne koszty ubezpieczenia

 

240 – 1.200 PLN

nie przekraczają 600 PLN

Dostępność usług

Brak możliwości korzystania z niektórych usług
(np. hospitalizacji, pełnej stomatologii i okulistyki) przy opłacaniu niższej składki.

 Ograniczenia w leczeniu wypadków spowodowanych uprawianiem sportu
(np. nurkowaniem czy paralotniarstwem).

bez ograniczeń

Wielość udogodnień
Posiadacz Karty OPTUS:
- zapewnia kompleksową ochronę zdrowia całej swojej rodzinie,
- może podjąć leczenie natychmiast gdy jest ono konieczne, w wybranej prywatnej placówce zdrowia, w komfortowych warunkach,
- nie musi obawiać się przekroczenia możliwości finansowych w trakcie leczenia, opłaca  je za pomocą karty, może skorzystać z limitu zadłużenia i pożyczki,
- posiada zniżki na leczenie w wybranych placówkach medycznych i zakupy w sieci sklepów firmowych Grupy TZMO S.A.
- w pełni kontroluje stan konta medycznego, ma do niego całodobowy dostęp elektroniczny,
- w każdej chwili może zrezygnować z usług systemu OPTUS i wycofać niewykorzystany wkład.